Trainingen

 • Deze cursus is bestemd voor medewerkers die werken bij cliënten met een verstandelijke handicap en hun vragen rondom seksualiteit.
  Cliënten met een verstandelijke beperking hebben vaak problemen rondom hun seksualiteitsbeleving.
  Juist degene die hen dagelijks begeleiden spelen een centrale rol in hoeverre de cliënt zich seksueel kan ontwikkelen en in hoeverre de seksualiteitsbeleving er mag zijn. De rol van de begeleider kan hier bij taboedoorbrekend zijn en dienen als voorbeeldfunctie voor de cliënten.

  Inhoud:

  • Theoretische kennis ten aan zien van de seksualiteitsbeleving bij mensen met en verstandelijke beperking, hoe krijg je inzicht in de hulpvraag, omgevingsfactoren, risico's, dader/slachtoffers, seksualiteit en autisme, e.d.
  • De verschillende materialen en manieren van voorlichting geven/weerbaarder maken worden aangeboden.

  Aan elk theoriegedeelte zit een praktische opdracht gekoppeld.

  Door middel van een afsluitend stappenplan wordt seksualiteit in de praktijksituatie verder geïmplementeerd.

  De training beslaat 28 weken en vraagt een tijdsinvestering van minimaal 2 uur per week.
  Deelnemers: minimaal 6-maximaal 12

 • Deze cursus is bestemd voor leerkrachten en klasse-assistenten, die werken met kinderen met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking. Zij willen inzicht en kennis krijgen ten aanzien van de hulpvragen van het kind met betrekking tot de seksualiteitsbeleving.
  Kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking hebben vaak problemen rondom hun seksualiteitsbeleving: ze begrijpen de veranderingen in hun lijf niet, hun verstandelijke ontwikkeling is vaak hoger dan hun emotionele belevingen.
  Juist degene die hen dagelijks begeleiden spelen een centrale rol in hoeverre het kind zich seksueel kan ontwikkelen. De rol van de leerkracht/klasse-assistent kan hier in taboedoorbrekend zijn en dienen als voorbeeldfunctie voor de kinderen.

  Inhoud:

  • Theoretische kennis ten aan zien van de seksualiteitsbeleving bij kinderen met en verstandelijke en/of een lichamelijke beperking. Hoe krijg je inzicht in de hulpvraag van het kind? Welke omgevingsfactoren spelen een rol? Wat kunnen belemmeringen zijn?
  • De normen en waarden worden besproken. Wat is het beleid van de school? Wat is de visie van iedere leerkracht?
  • De verschillende materialen en manieren van voorlichting geven, opvoeden en weerbaarder maken, worden aangeboden.

  Elk theoriegedeelte heeft een praktische 'opdracht':wij willen dat de leerkrachten leren kijken naar het kind.

  Door middel van een afsluitend implementatieplan wordt 'seksualiteit' in de dagelijkse begeleiding gestructureerd.

  Deze training beslaat zestien weken en vraagt een tijdsinvestering van gemiddeld twee uur per week. In de gehele periode zitten vier praktijkdelen.

  De training wordt, afhankelijk van de kennis of ondersteuningsvraag, op maat gemaakt

  Deelnemers: minimaal 6-maximaal 12

  In de praktijkdelen zijn meerdere deelnemers mogelijk


 • Deze cursus is bestemd voor medewerkers, gedragswetenschappers, therapeuten, familie en anders betrokkenen die te maken hebben met cliënten en hun vragen rondom seksualiteit.

  De module beslaat 8 weken. De theorie is 8 weken lang 24 uur beschikbaar.
  Deelnemers: minimaal 1-maximaal?