Publication 2001 visit Cees Hage to Estonia, language: Estonian
Interview Blankers-Hage in Sotsiaaltöö nr 4 2007 language: Estonian
Opening MTÜ Läänemaa Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskus, language: Estonian